Shokugeki no Soma

เรื่องย่อ

นาคิริ เอรินะ หลานสาวของผู้อำนวยการโรงเรียนภัตตาคารโทสึกิที่มีฝีมือทำอาหารอันยอดเยี่ยมและเป็นผู้มีลิ้นอันยอดเยี่ยมจนขึ้นชื่อว่าเด็กผู้ปฎิเสธรสชาตินมแม่ ไม่ว่านักเรียนคนไหนต่างก้มหัวให้ แต่แล้ว ยูกิฮิระ โซมะ ปรากฎตัวต่อหน้าเธอและไม่พอใจในอาหารของเอรินะ การดวลทำอาหารจึงเริ่มขึ้น

4.0 /5
25409 Views

Rate :

ตอนที่

ตอนที่ 315

ตอนที่ 314

ตอนที่ 313

ตอนที่ 312

ตอนที่ 311

ตอนที่ 310

ตอนที่ 309

ตอนที่ 308

ตอนที่ 307

ตอนที่ 306

ตอนที่ 305

ตอนที่ 304

ตอนที่ 303

ตอนที่ 302

ตอนที่ 301

ตอนที่ 300

ตอนที่ 299

ตอนที่ 298

ตอนที่ 297

ตอนที่ 296

ตอนที่ 295

ตอนที่ 294

ตอนที่ 292

ตอนที่ 291

ตอนที่ 290

ตอนที่ 289

ตอนที่ 288

ตอนที่ 287

ตอนที่ 286

ตอนที่ 285

ตอนที่ 284

ตอนที่ 283

ตอนที่ 282

ตอนที่ 281

ตอนที่ 280

ตอนที่ 279

ตอนที่ 278

ตอนที่ 277

ตอนที่ 276

ตอนที่ 275

ตอนที่ 274

ตอนที่ 273

ตอนที่ 272

ตอนที่ 271

ตอนที่ 270

ตอนที่ 269

ตอนที่ 268

ตอนที่ 267

ตอนที่ 266

ตอนที่ 265

ตอนที่ 264

ตอนที่ 263

ตอนที่ 262

ตอนที่ 261

ตอนที่ 260

ตอนที่ 259

ตอนที่ 258

ตอนที่ 257

ตอนที่ 256

ตอนที่ 255

ตอนที่ 254

ตอนที่ 253

ตอนที่ 252

ตอนที่ 251

ตอนที่ 250

ตอนที่ 249

ตอนที่ 248

ตอนที่ 247

ตอนที่ 246

ตอนที่ 245

ตอนที่ 244

ตอนที่ 243

ตอนที่ 242

ตอนที่ 241

ตอนที่ 240

ตอนที่ 239

ตอนที่ 238

ตอนที่ 237

ตอนที่ 236

ตอนที่ 235

ตอนที่ 234

ตอนที่ 233

ตอนที่ 232

ตอนที่ 231

ตอนที่ 230

ตอนที่ 229

ตอนที่ 228

ตอนที่ 227

ตอนที่ 226

ตอนที่ 225

ตอนที่ 224

ตอนที่ 223

ตอนที่ 222

ตอนที่ 221

ตอนที่ 220

ตอนที่ 219

ตอนที่ 218

ตอนที่ 217

ตอนที่ 216

ตอนที่ 215

ตอนที่ 214

ตอนที่ 213

ตอนที่ 212

ตอนที่ 211

ตอนที่ 210

ตอนที่ 209

ตอนที่ 208

ตอนที่ 207

ตอนที่ 206

ตอนที่ 205

ตอนที่ 204

ตอนที่ 203

ตอนที่ 202

ตอนที่ 201

ตอนที่ 200

ตอนที่ 199

ตอนที่ 198

ตอนที่ 197

ตอนที่ 196

ตอนที่ 195

ตอนที่ 194

ตอนที่ 193

ตอนที่ 192

ตอนที่ 191

ตอนที่ 190

ตอนที่ 189

ตอนที่ 188

ตอนที่ 187

ตอนที่ 186

ตอนที่ 185

ตอนที่ 184

ตอนที่ 183

ตอนที่ 182

ตอนที่ 181

ตอนที่ 180

ตอนที่ 179

ตอนที่ 178

ตอนที่ 177

ตอนที่ 176

ตอนที่ 175

ตอนที่ 174

ตอนที่ 173

ตอนที่ 172

ตอนที่ 171

ตอนที่ 170

ตอนที่ 169

ตอนที่ 168

ตอนที่ 167

ตอนที่ 166

ตอนที่ 165

ตอนที่ 164

ตอนที่ 163

ตอนที่ 162

ตอนที่ 161

ตอนที่ 160

ตอนที่ 159

ตอนที่ 158

ตอนที่ 157

ตอนที่ 156

ตอนที่ 155

ตอนที่ 154

ตอนที่ 153

ตอนที่ 152

ตอนที่ 151

ตอนที่ 150

ตอนที่ 149

ตอนที่ 148

ตอนที่ 147

ตอนที่ 146

ตอนที่ 145

ตอนที่ 144

ตอนที่ 143

ตอนที่ 142

ตอนที่ 141

ตอนที่ 140

ตอนที่ 139

ตอนที่ 138

ตอนที่ 137

ตอนที่ 136

ตอนที่ 135

ตอนที่ 134

ตอนที่ 133

ตอนที่ 132

ตอนที่ 131

ตอนที่ 130.5

ตอนที่ 130.3

ตอนที่ 130

ตอนที่ 129

ตอนที่ 128

ตอนที่ 127

ตอนที่ 126

ตอนที่ 125

ตอนที่ 124

ตอนที่ 123

ตอนที่ 122

ตอนที่ 121

ตอนที่ 120

ตอนที่ 119

ตอนที่ 118

ตอนที่ 117.3

ตอนที่ 117

ตอนที่ 116

ตอนที่ 115.5

ตอนที่ 115

ตอนที่ 114

ตอนที่ 113

ตอนที่ 112

ตอนที่ 111

ตอนที่ 110

ตอนที่ 109

ตอนที่ 108

ตอนที่ 107

ตอนที่ 106

ตอนที่ 105

ตอนที่ 104

ตอนที่ 103

ตอนที่ 102

ตอนที่ 101

ตอนที่ 100

ตอนที่ 99

ตอนที่ 98

ตอนที่ 97

ตอนที่ 96

ตอนที่ 95

ตอนที่ 94

ตอนที่ 93

ตอนที่ 92

ตอนที่ 91

ตอนที่ 90

ตอนที่ 89

ตอนที่ 88

ตอนที่ 87

ตอนที่ 86

ตอนที่ 85.2

ตอนที่ 85.1

ตอนที่ 85

ตอนที่ 84

ตอนที่ 83

ตอนที่ 82

ตอนที่ 81

ตอนที่ 80

ตอนที่ 79

ตอนที่ 78

ตอนที่ 77

ตอนที่ 76

ตอนที่ 75

ตอนที่ 74

ตอนที่ 73

ตอนที่ 72

ตอนที่ 71

ตอนที่ 70

ตอนที่ 69

ตอนที่ 68

ตอนที่ 67

ตอนที่ 66

ตอนที่ 65

ตอนที่ 64

ตอนที่ 63

ตอนที่ 62

ตอนที่ 61

ตอนที่ 60

ตอนที่ 59

ตอนที่ 58

ตอนที่ 57

ตอนที่ 56

ตอนที่ 55

ตอนที่ 54

ตอนที่ 53

ตอนที่ 52

ตอนที่ 51

ตอนที่ 50

ตอนที่ 49

ตอนที่ 48

ตอนที่ 47

ตอนที่ 46

ตอนที่ 45

ตอนที่ 44

ตอนที่ 43

ตอนที่ 42

ตอนที่ 41

ตอนที่ 40

ตอนที่ 39

ตอนที่ 38

ตอนที่ 37

ตอนที่ 36

ตอนที่ 35

ตอนที่ 34

ตอนที่ 33

ตอนที่ 32

ตอนที่ 31

ตอนที่ 30

ตอนที่ 29

ตอนที่ 28

ตอนที่ 27

ตอนที่ 26

ตอนที่ 25

ตอนที่ 24

ตอนที่ 23

ตอนที่ 22

ตอนที่ 21

ตอนที่ 20

ตอนที่ 19

ตอนที่ 18

ตอนที่ 17

ตอนที่ 16

ตอนที่ 15

ตอนที่ 14

ตอนที่ 13

ตอนที่ 12

ตอนที่ 11

ตอนที่ 10

ตอนที่ 9

ตอนที่ 8

ตอนที่ 7

ตอนที่ 6

ตอนที่ 5

ตอนที่ 4

ตอนที่ 3

ตอนที่ 2

ตอนที่ 1