Shikkaku Mon no Saikyou Kenja

เรื่องย่อ

จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อปราชญ์ฝีมือระดับเทพ ยังไม่พอใจกับความเทพ เลยไปเกิดใหม่จะได้เทพกว่าเดิม

4.0 /5
27297 Views

Rate :

ตอนที่

ตอนที่ 45

ตอนที่ 44

ตอนที่ 43

ตอนที่ 42.2

ตอนที่ 42.1

ตอนที่ 41.4

ตอนที่ 41.3

ตอนที่ 41.2

ตอนที่ 41.1

ตอนที่ 40.4

ตอนที่ 40.3

ตอนที่ 40.2

ตอนที่ 40.1

ตอนที่ 39.5

ตอนที่ 39.4

ตอนที่ 39.3

ตอนที่ 39.2

ตอนที่ 39.1

ตอนที่ 39

ตอนที่ 38

ตอนที่ 37.2

ตอนที่ 36.5

ตอนที่ 36.4

ตอนที่ 36.3

ตอนที่ 36.2

ตอนที่ 36.1

ตอนที่ 35.4

ตอนที่. 35.2 - 35.2

ตอนที่. 35.1 - ปราชญ์เทพ, เล็ดลอดเข้าไป (1)

ตอนที่. 34.4 - ปราชญ์เทพ, สู้กับแรงค์ S (4)

ตอนที่. 34.3 - ปราชญ์เทพ, สู้กับแรงค์ S (3)

ตอนที่. 34.2 - ปราชญ์เทพ, สู้กับแรงค์ S (2)

ตอนที่. 34.1 - ปราชญ์เทพ, สู้กับแรงค์ S (1)

ตอนที่. 33.5 - ปราชญ์เทพ, ปราบปรามทุ่งราบ (5)

ตอนที่. 33.4 - ปราชญ์เทพ, ปราบปรามทุ่งราบ (4)

ตอนที่. 33.3 - ปราชญ์เทพ, ปราบปรามทุ่งราบ (3)

ตอนที่. 33.2 - ปราชญ์เทพ, ปราบปรามทุ่งราบ (2)

ตอนที่. 33.1 - ปราชญ์เทพ, ปราบปรามทุ่งราบ (1)

ตอนที่. 32.5 - ปราชญ์เทพ, ลุยเข้าฝูงมอน (5)

ตอนที่. 32.4 - ปราชญ์เทพ, ลุยเข้าฝูงมอน (4)

ตอนที่. 32.3 - ปราชญ์เทพ, ลุยเข้าฝูงมอน (3)

ตอนที่. 32.2 - ปราชญ์เทพ, ลุยเข้าฝูงมอน (2)

ตอนที่. 32.1 - ปราชญ์เทพ, ลุยเข้าฝูงมอน (1)

ตอนที่. 31.4 - ปราชญ์เทพ, เพิ่มแรงค์ (4)

ตอนที่. 31.3 - ปราชญ์เทพ, เพิ่มแรงค์ (3)

ตอนที่. 31.2 - ปราชญ์เทพ, เพิ่มแรงค์ (2)

ตอนที่. 31.1 - lปราชญ์เทพ, เพิ่มแรงค์ (1)

ตอนที่. 30.4 - ปราชญ์เทพ, ออกจากประเทศ (4)

ตอนที่. 30.3 - ปราชญ์เทพ, ออกจากประเทศ (3)

ตอนที่. 30.2 - ปราชญ์เทพ, ออกจากประเทศ (2)

ตอนที่. 30.1 - ปราชญ์เทพ, ออกจากประเทศ (1)

ตอนที่. 29.5 - ปราชญ์เทพ, พิชิต (5)

ตอนที่. 29.4 - ปราชญ์เทพ, พิชิต (4)

ตอนที่. 29.3 - ปราชญ์เทพ, พิชิต (3)

ตอนที่. 29.2 - ปราชญ์เทพ, พิชิต (2)

ตอนที่. 29.1 - ปราชญ์เทพ, พิชิต (1)

ตอนที่. 28.5 - ปราชญ์เทพ, ควบคุมลม (5)

ตอนที่. 28.4 - ปราชญ์เทพ, ควบคุมลม (4)

ตอนที่. 28.3 - ปราชญ์เทพ, ควบคุมลม (3)

ตอนที่. 28.2 - ปราชญ์เทพ, ควบคุมลม (2)

ตอนที่. 28.1 - ปราชญ์เทพ, ควบคุมลม (1)

ตอนที่. 27.4 - ปราชญ์เทพ, ใช้เวทให้สวยงาม (4)

ตอนที่. 27.3 - ปราชญ์เทพ, ใช้เวทให้สวยงาม (3)

ตอนที่. 27.2 - ปราชญ์เทพ, ใช้เวทให้สวยงาม (2)

ตอนที่. 27.1 - ปราชญ์เทพ, ใช้เวทให้สวยงาม (1)

ตอนที่. 26.4 - ปราชญ์เทพ, ถูกจับเป็นตัวประกัน (4)

ตอนที่. 26.3 - ปราชญ์เทพ, ถูกจับเป็นตัวประกัน (3)

ตอนที่. 26.2 - ปราชญ์เทพ, ถูกจับเป็นตัวประกัน (2)

ตอนที่. 26.1 - ปราชญ์เทพ, ถูกจับเป็นตัวประกัน (1)

ตอนที่. 25.4 - ปราชญ์เทพ, รักษา (4)

ตอนที่. 25.3 - ปราชญ์เทพ, รักษา (3)

ตอนที่. 25.2 - ปราชญ์เทพ, รักษา (2)

ตอนที่. 25.1 - ปราชญ์เทพ, รักษา (1)

ตอนที่. 24.4 - ปราชญ์เทพ, วางกับดัก (4)

ตอนที่. 24.3 - ปราชญ์เทพ, วางกับดัก (3)

ตอนที่. 24.2 - ปราชญ์เทพ, วางกับดัก (2)

ตอนที่. 24.1 - ปราชญ์เทพ, วางกับดัก (1)

ตอนที่. 23.5 - ปราชญ์เทพ, โจมตีต่อเนื่อง (5)

ตอนที่. 23.4 - ปราชญ์เทพ, โจมตีต่อเนื่อง (4)

ตอนที่. 23.3 - ปราชญ์เทพ, โจมตีต่อเนื่อง (3)

ตอนที่. 23.2 - ปราชญ์เทพ, โจมตีต่อเนื่อง (2)

ตอนที่. 23.1 - ปราชญ์เทพ, โจมตีต่อเนื่อง (1)

ตอนที่. 22.5 - ปราชญ์เทพ, ช่วยให้พัฒนา (5)

ตอนที่. 22.4 - ปราชญ์เทพ, ช่วยให้พัฒนา (4)

ตอนที่. 22.3 - ปราชญ์เทพ, ช่วยให้พัฒนา (3)

ตอนที่. 22.2 - ปราชญ์เทพ, ช่วยให้พัฒนา (2)

ตอนที่. 22.1 - ปราชญ์เทพ, ช่วยให้พัฒนา (1)

ตอนที่. 21.4 - ปราชญ์เทพ, ปล่อยให้หนี (4)

ตอนที่. 21.3 - ปราชญ์เทพ, ปล่อยให้หนี (3)

ตอนที่. 21.2 - ปราชญ์เทพ, ปล่อยให้หนี (2)

ตอนที่. 21.1 - ปราชญ์เทพ, ปล่อยให้หนี (1)

ตอนที่. 20.4 - ปราชญ์เทพ, กำจัดให้สิ้น (4)

ตอนที่. 20.3 - ปราชญ์เทพ, กำจัดให้สิ้น (3)

ตอนที่. 20.2 - ปราชญ์เทพ, กำจัดให้สิ้น (2)

ตอนที่. 20.1 - ปราชญ์เทพ, กำจัดให้สิ้น (1)

ตอนที่. 19.4 - ปราชญ์เทพ, ฝากจัดการปีศาจ (4)

ตอนที่. 19.3 - ปราชญ์เทพ, ฝากจัดการปีศาจ (3)

ตอนที่. 19.2 - ปราชญ์เทพ, ฝากจัดการปีศาจ (2)

ตอนที่. 19.1 - ปราชญ์เทพ, ฝากจัดการปีศาจ (1)

ตอนที่. 18.5 - ปราชญ์เทพ, ฝึกซ้อมสมาชิกปาร์ตี้ (5)

ตอนที่. 18.4 - ปราชญ์เทพ, ฝึกซ้อมสมาชิกปาร์ตี้ (4)

ตอนที่. 18.3 - ปราชญ์เทพ, ฝึกซ้อมสมาชิกปาร์ตี้ (3)

ตอนที่. 18.2 - ปราชญ์เทพ, ฝึกซ้อมสมาชิกปาร์ตี้ (2)

ตอนที่. 18.1 - ปราชญ์เทพ, ฝึกซ้อมสมาชิกปาร์ตี้ (1)

ตอนที่. 17.4 - ปราชญ์เทพ, เอาหินเวทมาอยู่ในมือ (4)

ตอนที่. 17.3 - ปราชญ์เทพ, เอาหินเวทมาอยู่ในมือ (3)

ตอนที่. 17.2 - ปราชญ์เทพ, เอาหินเวทมาอยู่ในมือ (2)

ตอนที่. 17.1 - ปราชญ์เทพ, เอาหินเวทมาอยู่ในมือ (1)

ตอนที่. 16.4 - ปราชญ์เทพ, สำรวจสถานที่ (4)

ตอนที่. 16.3 - ปราชญ์เทพ, สำรวจสถานที่ (3)

ตอนที่. 16.2 - ปราชญ์เทพ, สำรวจสถานที่ (2)

ตอนที่. 16.1 - ปราชญ์เทพ, สำรวจสถานที่ (1)

ตอนที่. 15.5 - อ่านขาดในการจู่โจม (5)

ตอนที่. 15.4 - อ่านขาดในการจู่โจม (4)

ตอนที่. 15.3 - อ่านขาดในการจู่โจม (3)

ตอนที่. 15.2 - อ่านขาดในการจู่โจม (2)

ตอนที่. 15.1 - อ่านขาดในการจู่โจม (1)

ตอนที่. 14.4 - สู้ปีศาจอย่างต่อเนื่อง (4)

ตอนที่. 14.3 - สู้ปีศาจอย่างต่อเนื่อง (3)

ตอนที่. 14.2 - สู้ปีศาจอย่างต่อเนื่อง (2)

ตอนที่. 14.1 - สู้ปีศาจอย่างต่อเนื่อง (1)

ตอนที่. 13.5 - ปราชญ์เทพ, เอาพาหนะมาอยู่ในมือ (5)

ตอนที่. 13.4 - ปราชญ์เทพ, เอาพาหนะมาอยู่ในมือ (4)

ตอนที่. 13.3 - ปราชญ์เทพ, เอาพาหนะมาอยู่ในมือ (3)

ตอนที่. 13.2 - ปราชญ์เทพ, เอาพาหนะมาอยู่ในมือ (2)

ตอนที่. 13.1 - ปราชญ์เทพ, เอาพาหนะมาอยู่ในมือ (1)

ตอนที่. 12.4 - ปราชญ์เทพ, สวนกลับผู้รุกราน (4)

ตอนที่. 12.3 - ปราชญ์เทพ, สวนกลับผู้รุกราน (3)

ตอนที่. 12.2 - ปราชญ์เทพ, สวนกลับผู้รุกราน (2)

ตอนที่. 12.1 - ปราชญ์เทพ, สวนกลับผู้รุกราน (1)

ตอนที่. 11.5 - ปราชญ์เทพ, โต้กลับผู้รุกราน (5)

ตอนที่. 11.4 - ปราชญ์เทพ, โต้กลับผู้รุกราน (4)

ตอนที่. 11.3 - ปราชญ์เทพ, โต้กลับผู้รุกกราน (3)

ตอนที่. 11.2 - ปราชญ์เทพ, โต้กลับผู้รุกกราน (2)

ตอนที่. 11.1 - ปราชญ์เทพ, โต้กลับผู้รุกกราน (1)

ตอนที่. 10.4 - ปราชญ์เทพ, วิ่งผ่าเขาวงกต (4)

ตอนที่. 10.3 - ปราชญ์เทพ, วิ่งผ่าเขาวงกต (3)

ตอนที่. 10.2 - ปราชญ์เทพ, วิ่งผ่าเขาวงกต (2)

ตอนที่. 10.1 - ปราชญ์เทพ, วิ่งผ่าเขาวงกต (1)

ตอนที่. 9.4 - ปราชญ์เทพ, เล่นกายกรรม (4)

ตอนที่. 9.3 - ปราชญ์เทพ, เล่นกายกรรม (3)

ตอนที่. 9.2 - ปราชญ์เทพ, เล่นกายกรรม (2)

ตอนที่. 9.1 - ปราชญ์เทพ, เล่นกายกรรม (1)

ตอนที่. 8.4 - ปราชญ์เทพ, ฝึกฝนสมาชิกปาร์ตี้ (4)

ตอนที่. 8.3 - ปราชญ์เทพ, ฝึกฝนสมาชิกปาร์ตี้ (3)

ตอนที่. 8.2 - ปราชญ์เทพ, ฝึกฝนสมาชิกปาร์ตี้ (2)

ตอนที่. 8.1 - ปราชญ์เทพ, ฝึกฝนสมาชิกปาร์ตี้ (1)

ตอนที่. 7.5 - ปราชญ์เทพ, ต่อสู้ในการแข่ง (5)

ตอนที่. 7.4 - ปราชญ์เทพ, ต่อสู้ในการแข่ง (4)

ตอนที่. 7.3 - ปราชญ์เทพ, ต่อสู้ในการแข่ง (3)

ตอนที่. 7.2 - ปราชญ์เทพ, ต่อสู้ในการแข่ง (2)

ตอนที่. 7.1 - ปราชญ์เทพ, ต่อสู้ในการแข่ง (1)

ตอนที่. 6.4 - ปราชญ์เทพ, ตั้งปาร์ตี้ (4)

ตอนที่. 6.3 - ปราชญ์เทพ, ตั้งปาร์ตี้ (3)

ตอนที่. 6.2 - ปราชญ์เทพ, ตั้งปาร์ตี้ (2)

ตอนที่. 6.1 - ปราชญ์เทพ, ตั้งปาร์ตี้ (1)

ตอนที่. 5.2 - ปราชญ์เทพ, เป็นนักเรียน (2)

ตอนที่. 5.1 - ปราชญ์เทพ, เป็นนักเรียน (1)

ตอนที่. 4.2 - ปราชญ์เทพ, สอบเข้า (2)

ตอนที่. 4.1 - ปราชญ์เทพ, สอบเข้า (1)

ตอนที่. 3.4 - ปราชญ์เทพ, ระหว่างเดินทาง (4)

ตอนที่. 3.3 - ปราชญ์เทพ, ระหว่างเดินทาง (3)

ตอนที่. 3.2 - ปราชญ์เทพ, ระหว่างเดินทาง (2)

ตอนที่. 3.1 - ปราชญ์เทพ, ระหว่างเดินทาง (1)

ตอนที่. 2.3 - ปราชญ์เทพ, เกิดความคิดดีๆ (3)

ตอนที่. 2.2 - ปราชญ์เทพ, เกิดความคิดดีๆ (2)

ตอนที่. 2 - ปราชญ์เทพ, เกิดความคิดดีๆ

ตอนที่. 1 - ปราชญ์เทพ, เกิดใหม่