Hunter x Hunter

เรื่องย่อ

ฮันเตอร์ ชื่อเรียงของเหล่ามนุษย์ที่มีความสามารถพิเศษในการใช้อนุภาพของเน็นและเอ็น เทียบเคียงกับโลกความจริงนั้นสามารถแปลงความสามารถในความคิดให้กลายมาเป็นอำนาจจริงในรูปแบบนามธรรมและจิตใจ ความนึกคิดให้กลายเป็นของจริงขึ้นมาได้ โลกแห่งนี้มีสมาคมลับที่เรียกกันว่า ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ เพื่อปกครองเหล่า นักรบฮันเตอร์ และมอบหมายภารกิจในการกำจัดหัวโขมยและอาชญากรรมต่าง และจัดการคัดเลือกเหล่า ฮันเตอร์หน้าใหม่ทุกปี โดย กอร์น เด็กหนุ่ม 12 ขวบ อาศัยอยู่กับ น้าสาวชื่อ มิโตะ และคุณยาย อาศัยในเกาะปลาวาฬ ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่ชาวประมงอาศัยอยู่กัน โดยกอร์น ได้รับรู้เพียงว่า พ่อและแม่ของเขาเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ โดยการปิดบังของน้าและคุณยาย แต่ทว่าวันหนึ่งกอร์นได้เข้าไปในป่าและถูกหมีจิ้งจอกแม่ลูกอ่อนทำร้าย ขณะที่เข้าตาจนนั้น ฮันเตอร์ ไคท์ ได้เข้ามาช่วยชีวิตไว้ และไคท์ได้เล่าให้กอร์นฟังว่า พ่อของกอร์นนั้นยังไม่ตาย แต่กลับกัน พ่อของกอร์นยังเป็นฮันเตอร์ระดับ 3 ดาวชั้นแนวหน้า และก็เป็นอาจารย์ของเขาด้วย เมื่อกอร์นได้ฟังและรู้ว่าพ่อของเขายังมีชีวิตอยู่ เขาจึงตัดสินใจที่จะออกตามหาพ่อ โดยสิ่งแรกที่เขาตัดสินใจจะทำคือ ต้องเข้าสอบนฮันเตอร์ให้ได้

5.0 /5
44984 Views

Rate :

ตอนที่

ตอนที่ 381

ตอนที่ 380

ตอนที่ 379

ตอนที่ 378

ตอนที่ 377

ตอนที่ 376

ตอนที่ 375

ตอนที่ 374

ตอนที่ 373

ตอนที่ 372

ตอนที่ 371

ตอนที่ 370

ตอนที่ 369

ตอนที่ 368

ตอนที่ 367

ตอนที่ 366

ตอนที่ 365

ตอนที่ 364

ตอนที่ 363

ตอนที่ 362

ตอนที่ 361

ตอนที่ 360

ตอนที่ 359

ตอนที่ 358

ตอนที่ 357

ตอนที่ 356.5

ตอนที่ 356

ตอนที่ 355

ตอนที่ 354

ตอนที่ 353

ตอนที่ 352

ตอนที่ 351

ตอนที่ 350

ตอนที่ 349

ตอนที่ 348

ตอนที่ 347

ตอนที่ 346

ตอนที่ 345

ตอนที่ 344

ตอนที่ 343

ตอนที่ 342

ตอนที่ 341

ตอนที่ 340

ตอนที่ 339

ตอนที่ 338

ตอนที่ 337

ตอนที่ 336

ตอนที่ 335

ตอนที่ 334

ตอนที่ 333

ตอนที่ 332

ตอนที่ 331

ตอนที่ 330

ตอนที่ 329

ตอนที่ 328

ตอนที่ 327

ตอนที่ 326

ตอนที่ 325

ตอนที่ 324

ตอนที่ 323

ตอนที่ 322

ตอนที่ 321

ตอนที่ 320

ตอนที่ 319

ตอนที่ 318

ตอนที่ 317

ตอนที่ 316

ตอนที่ 315

ตอนที่ 314

ตอนที่ 313

ตอนที่ 312

ตอนที่ 311

ตอนที่ 310

ตอนที่ 309

ตอนที่ 308

ตอนที่ 307

ตอนที่ 306

ตอนที่ 305

ตอนที่ 304

ตอนที่ 303

ตอนที่ 302

ตอนที่ 301

ตอนที่ 300

ตอนที่ 299

ตอนที่ 298

ตอนที่ 297

ตอนที่ 296

ตอนที่ 295

ตอนที่ 294

ตอนที่ 293

ตอนที่ 292

ตอนที่ 291

ตอนที่ 290

ตอนที่ 289

ตอนที่ 288

ตอนที่ 287

ตอนที่ 286

ตอนที่ 285

ตอนที่ 284

ตอนที่ 283

ตอนที่ 282

ตอนที่ 281

ตอนที่ 280

ตอนที่ 279

ตอนที่ 278

ตอนที่ 277

ตอนที่ 276

ตอนที่ 275

ตอนที่ 274

ตอนที่ 273

ตอนที่ 272

ตอนที่ 271

ตอนที่ 270

ตอนที่ 269

ตอนที่ 268

ตอนที่ 267

ตอนที่ 266

ตอนที่ 265

ตอนที่ 264

ตอนที่ 263

ตอนที่ 262

ตอนที่ 261

ตอนที่ 260

ตอนที่ 259

ตอนที่ 258

ตอนที่ 257

ตอนที่ 256

ตอนที่ 255

ตอนที่ 254

ตอนที่ 253

ตอนที่ 252

ตอนที่ 251

ตอนที่ 250

ตอนที่ 249

ตอนที่ 248

ตอนที่ 247

ตอนที่ 246

ตอนที่ 245

ตอนที่ 244

ตอนที่ 243

ตอนที่ 242

ตอนที่ 241

ตอนที่ 240

ตอนที่ 239

ตอนที่ 238

ตอนที่ 237

ตอนที่ 236

ตอนที่ 235

ตอนที่ 234

ตอนที่ 233

ตอนที่ 232

ตอนที่ 231

ตอนที่ 230

ตอนที่ 229

ตอนที่ 228

ตอนที่ 227

ตอนที่ 226

ตอนที่ 225

ตอนที่ 224

ตอนที่ 223

ตอนที่ 222

ตอนที่ 221

ตอนที่ 220

ตอนที่ 219

ตอนที่ 218

ตอนที่ 217

ตอนที่ 216

ตอนที่ 215

ตอนที่ 214

ตอนที่ 213

ตอนที่ 212

ตอนที่ 211

ตอนที่ 210

ตอนที่ 209

ตอนที่ 208

ตอนที่ 207

ตอนที่ 206

ตอนที่ 205

ตอนที่ 204

ตอนที่ 203

ตอนที่ 202

ตอนที่ 201

ตอนที่ 200

ตอนที่ 199

ตอนที่ 198

ตอนที่ 197

ตอนที่ 196

ตอนที่ 195

ตอนที่ 194

ตอนที่ 193

ตอนที่ 192

ตอนที่ 191

ตอนที่ 190

ตอนที่ 189

ตอนที่ 188

ตอนที่ 187

ตอนที่ 186

ตอนที่ 185

ตอนที่ 184

ตอนที่ 183

ตอนที่ 182

ตอนที่ 181

ตอนที่ 180

ตอนที่ 179

ตอนที่ 178

ตอนที่ 177

ตอนที่ 176

ตอนที่ 175

ตอนที่ 174

ตอนที่ 173

ตอนที่ 172

ตอนที่ 171

ตอนที่ 170

ตอนที่ 169

ตอนที่ 168

ตอนที่ 167

ตอนที่ 166

ตอนที่ 165

ตอนที่ 164

ตอนที่ 163

ตอนที่ 162

ตอนที่ 161

ตอนที่ 160

ตอนที่ 159

ตอนที่ 158

ตอนที่ 157

ตอนที่ 156

ตอนที่ 155

ตอนที่ 154

ตอนที่ 153

ตอนที่ 152

ตอนที่ 151

ตอนที่ 150

ตอนที่ 149

ตอนที่ 148

ตอนที่ 147

ตอนที่ 146

ตอนที่ 145

ตอนที่ 144

ตอนที่ 143

ตอนที่ 142

ตอนที่ 141

ตอนที่ 140

ตอนที่ 139

ตอนที่ 138

ตอนที่ 137

ตอนที่ 136

ตอนที่ 135

ตอนที่ 134

ตอนที่ 133

ตอนที่ 132

ตอนที่ 131

ตอนที่ 130

ตอนที่ 129

ตอนที่ 128

ตอนที่ 127

ตอนที่ 126

ตอนที่ 125

ตอนที่ 124

ตอนที่ 123

ตอนที่ 122

ตอนที่ 121

ตอนที่ 120

ตอนที่ 119

ตอนที่ 118

ตอนที่ 117

ตอนที่ 116

ตอนที่ 115

ตอนที่ 114

ตอนที่ 113

ตอนที่ 112

ตอนที่ 111

ตอนที่ 110

ตอนที่ 109

ตอนที่ 108

ตอนที่ 107

ตอนที่ 106

ตอนที่ 105

ตอนที่ 104

ตอนที่ 103

ตอนที่ 102

ตอนที่ 101

ตอนที่ 100

ตอนที่ 99

ตอนที่ 98

ตอนที่ 97

ตอนที่ 96

ตอนที่ 95

ตอนที่ 94

ตอนที่ 93

ตอนที่ 92

ตอนที่ 91

ตอนที่ 90

ตอนที่ 89

ตอนที่ 88

ตอนที่ 87

ตอนที่ 86

ตอนที่ 85

ตอนที่ 84

ตอนที่ 83

ตอนที่ 82

ตอนที่ 81

ตอนที่ 80

ตอนที่ 79

ตอนที่ 78

ตอนที่ 77

ตอนที่ 76

ตอนที่ 75

ตอนที่ 74

ตอนที่ 73

ตอนที่ 72

ตอนที่ 71

ตอนที่ 70

ตอนที่ 69

ตอนที่ 68

ตอนที่ 67

ตอนที่ 66

ตอนที่ 65

ตอนที่ 64

ตอนที่ 63

ตอนที่ 62

ตอนที่ 61

ตอนที่ 60

ตอนที่ 59

ตอนที่ 58

ตอนที่ 57

ตอนที่ 56

ตอนที่ 55

ตอนที่ 54

ตอนที่ 53

ตอนที่ 52

ตอนที่ 51

ตอนที่ 50

ตอนที่ 49

ตอนที่ 48

ตอนที่ 47

ตอนที่ 46

ตอนที่ 45

ตอนที่ 44

ตอนที่ 43

ตอนที่ 42

ตอนที่ 41

ตอนที่ 40

ตอนที่ 39

ตอนที่ 38

ตอนที่ 37

ตอนที่ 36

ตอนที่ 35

ตอนที่ 34

ตอนที่ 33

ตอนที่ 32

ตอนที่ 31

ตอนที่ 30

ตอนที่ 29

ตอนที่ 28

ตอนที่ 27

ตอนที่ 26

ตอนที่ 25

ตอนที่ 24

ตอนที่ 23

ตอนที่ 22

ตอนที่ 21

ตอนที่ 20

ตอนที่ 19

ตอนที่ 18

ตอนที่ 17

ตอนที่ 16

ตอนที่ 15

ตอนที่ 14

ตอนที่ 13

ตอนที่ 12

ตอนที่ 11

ตอนที่ 10

ตอนที่ 9

ตอนที่ 8

ตอนที่ 7

ตอนที่ 6

ตอนที่ 5

ตอนที่ 4

ตอนที่ 3

ตอนที่ 2

ตอนที่ 1