Fairy Tail

เรื่องย่อ

เรื่องราวการต่อสู้ และ ผจญภัยของเหล่าจอมเวทแห่งกิลด์ “แฟรี่เทล” ซึ่งเป็นศูนย์รวมของจอมเวทสุดแกร่ง(และพวกตัวปัญหาเยอะ) และเจ๋งสุดๆ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ ลูซี่ ผู้มีความสามารถอัญเชิญเทพแห่งดวงดาว ได้พบกับ นัตสึ บุตรบุญธรรมของมังกร อิกนีล ผู้สามารถใช้ไฟ จากนั้นทั้งสอง รวมถึงจอมเวทแห่งแฟรี่เทลคนอื่นๆ ได้ร่วมต่อสู้ ร่วมผจญภัย จนนำไปสู่เรื่องราวสนุกสนาน ณ ที่แห่งนั้น

5.0 /5
4300 Views

Rate :

ตอนที่

ตอนที่ 535-545 (Part 2)...

ตอนที่ 535-545 (Part 1)...

ตอนที่ 481-534 (Part 5)...

ตอนที่ 481-534 (Part 4)...

ตอนที่ 481-534 (Part 3)...

ตอนที่ 481-534 (Part 2)...

ตอนที่ 481-534 (Part 1)...

ตอนที่ 427-480 (Part 10...

ตอนที่ 427-480 (Part 9)...

ตอนที่ 427-480 (Part 8)...

ตอนที่ 427-480 (Part 7)...

ตอนที่ 427-480 (Part 6)...

ตอนที่ 427-480 (Part 5)...

ตอนที่ 427-480 (Part 4)...

ตอนที่ 427-480 (Part 3)...

ตอนที่ 427-480 (Part 2)...

ตอนที่ 427-480 (Part 1)...

ตอนที่ 376-426 (Part 10...

ตอนที่ 376-426 (Part 9)...

ตอนที่ 376-426 (Part 8)...

ตอนที่ 376-426 (Part 7)...

ตอนที่ 376-426 (Part 6)...

ตอนที่ 376-426 (Part 5)...

ตอนที่ 376-426 (Part 4)...

ตอนที่ 376-426 (Part 3)...

ตอนที่ 376-426 (Part 2)...

ตอนที่ 376-426 (Part 1)...

ตอนที่ 327-375 (Part 7)...

ตอนที่ 327-375 (Part 6)...

ตอนที่ 327-375 (Part 5)...

ตอนที่ 327-375 (Part 4)...

ตอนที่ 327-375 (Part 3)...

ตอนที่ 327-375 (Part 2)...

ตอนที่ 327-375 (Part 1)...

ตอนที่ 261-326 (Part 8)...

ตอนที่ 261-326 (Part 7)...

ตอนที่ 261-326 (Part 6)...

ตอนที่ 261-326 (Part 5)...

ตอนที่ 261-326 (Part 4)...

ตอนที่ 261-326 (Part 3)...

ตอนที่ 261-326 (Part 2)...

ตอนที่ 261-326 (Part 1)...

ตอนที่ 194-260 (Part 10...

ตอนที่ 194-260 (Part 9)...

ตอนที่ 194-260 (Part 8)...

ตอนที่ 194-260 (Part 7)...

ตอนที่ 194-260 (Part 6)...

ตอนที่ 194-260 (Part 5)...

ตอนที่ 194-260 (Part 4)...

ตอนที่ 194-260 (Part 3)...

ตอนที่ 194-260 (Part 2)...

ตอนที่ 194-260 (Part 1)...

ตอนที 130-193 (Part 10)...

ตอนที 130-193 (Part 9)...

ตอนที 130-193 (Part 8)...

ตอนที 130-193 (Part 7)...

ตอนที 130-193 (Part 6)...

ตอนที 130-193 (Part 5)...

ตอนที 130-193 (Part 4)...

ตอนที 130-193 (Part 3)...

ตอนที 130-193 (Part 2)...

ตอนที 130-193 (Part 1)...

ตอนที 62-129 (Part 5)...

ตอนที 62-129 (Part 4)...

ตอนที 62-129 (Part 3)...

ตอนที 62-129 (Part 2)...

ตอนที 62-129 (Part 1)...

ตอนที 1-61 (Part 6)...

ตอนที 1-61 (Part 5)...

ตอนที 1-61 (Part 4)...

ตอนที 1-61 (Part 3)...

ตอนที 1-61 (Part 2)

ตอนที 1-61 (Part 1)